Aproximació a l’estructuració del territori i l’evolució del poblament de l’ager Iessonensis

Autor/s: Rodrigo, E.
Data: 20/12/2012

Ciutat i territori al conventus Tarraconensis: casos d’estudi i estat de la recerca

Tarragona
Tarragona, 20 de desembre de 2012
Organitza: ICAC