València la Vella (Riba-roja de Túria) i els cursos d’Arqueologia Cristiana i Visigoda. Un projecte d’excavació, formació i posada en valor

Autor/s: Huguet, E. i Rosselló, M.
Dates: 13/12/2019 - 13/12/2019

VIII Jornades d'Arqueologia de la Comunitat Valenciana

Museu d'Història de València
València, 13 de desembre 2019
Organitza: Col·legi de llicenciats en filosfia i lletres. Secció Arqueología