SEMINARI INTERNACIONAL “Mètodes i tècniques d’estudi de l’arquitectura antiga en arqueologia”

Muralla del Puig de Sant Andreu d’Ullastret. Font: Ciutat Ibèrica d'Ullastret.
Data: 04/05/2021
Hora: 9 - 18.30 h
Organitza: ICAC, Equip de recerca en Arqueologia Protohistòrica

L’equip de recerca en Arqueologia Protohistòrica té el plaer de convidar-vos al Seminari Internacional “Mètodes i tècniques d’estudi de l’arquitectura antiga en arqueologia”, organitzat per la Dra. Maria Carme Belarte (ICREA-ICAC) i la Dra. María Pastor Quiles (ICAC).

L’activitat tindrà lloc el proper 4 de maig, de 9:15 h a 18:30 h i es retransmetrà en línia, en accés obert.

Enllaç d’accés (sala Teams)

Es tracta d’una activitat científica centrada en aspectes metodològics, multidisciplinaris i transversals de l’estudi de l’arquitectura en arqueologia. El programa compta amb vuit comunicacions i tres espais per a discussió i preguntes. Hi participen una dotzena d’especialistes, de sis institucions acadèmiques diferents (d’Espanya, Alemanya i Mèxic), de destacat prestigi internacional en l’àmbit de l’arqueologia, l’arquitectura i la restauració.

El seminari vol posar de manifest la pràctica de tècniques d’estudi transversals que es poden aplicar a diferents tipus d’estructures construïdes, de cronologies molt diferents, de distinta naturalesa: arquitectura domèstica, però també monumental, erigida amb materials naturals i tradicionals, però també amb materials d’elaboració antròpica complexa.

Podrem conèixer disciplines i especialitats diverses que tenen en comú el poder aplicar-se a l’estudi de l’arquitectura com a objecte d’estudi de l’arqueologia; ja sigui des d’aproximacions amb una tradició més antiga en el marc de l’arqueologia (com les observacions macroscòpiques o les de tipus etnogràfic o etnoarqueologia), com des de tècniques d’anàlisi fisico-químiques desenvolupades en les últimes dècades, o les noves tecnologies.

Consulta aquí el PROGRAMA EN CATALÀ

Consulta aquí el PROGRAMA EN CASTELLANO

Check here the PROGRAM IN ENGLISH 

El equipo de investigación en Arqueología Protohistórica tiene el placer de invitaros al Seminario Internacional “Métodos y técnicas de estudio de la arquitectura antigua en arqueología”, organizado por la Dra. Maria Carme Belarte (ICREA-ICAC) y la Dra. María Pastor Quiles (ICAC).

La actividad tendrá lugar el próximo 4 de mayo, de 9:15 h a 18:30 h y se retransmitirá en línea, en acceso abierto.

Enlace de acceso (sala Teams)

Se trata de una actividad científica centrada en aspectos metodológicos, multidisciplinares y transversales del estudio de la arquitectura en arqueología. El programa cuenta con ocho comunicaciones y tres espacios para discusión y preguntas. Participan en él una docena de especialistas, de seis instituciones académicas diferentes (de España, Alemania y México), de destacado prestigio internacional en el ámbito de la arqueología, la arquitectura y la restauración.

El seminario quiere poner de manifiesto la práctica de técnicas de estudio transversales que se pueden aplicar a distintos tipos de estructuras construidas, de cronologías muy diferentes, de distinta naturaleza: arquitectura doméstica, pero también monumental, erigida con materiales naturales y tradicionales, pero también con materiales de elaboración antrópica compleja.

Podremos conocer disciplinas y especialidades diversas que tienen en común el poder aplicarse al estudio de la arquitectura como objeto de estudio de la arqueología; ya sea desde aproximaciones con una tradición más antigua en el marco de la arqueología (como las observaciones macroscópicas o las de tipo etnográfico o etnoarqueología), como desde técnicas de análisis físico-químicas desarrolladas en las últimas décadas, o las nuevas tecnologías.

Consulta aquí el PROGRAMA EN CASTELLANO

 The research team on Protohistoric Archaeology is pleased to invite you to the International Seminar “Methods and techniques for the study of Ancient Architecture in archaeology”, organized by Dr Maria Carme Belarte (ICREA-ICAC) and Dr María Pastor Quiles (ICAC).

The seminar will take place on May 4th, from 9:15 a.m. to 6:30 p.m. (CEST), and will be held online, in open access.

Access link (Teams room)

It is a scientific activity focused on methodological, multidisciplinary, and transversal aspects of the study of architecture in archaeology. The program includes eight communications and three rooms for discussion and questions. With the participation of a dozen specialists from six different academic institutions (from Spain, Germany, and Mexico), of outstanding international prestige in the field of archaeology, architecture, and restoration.

The seminar wants to highlight the practice of transversal study techniques that can be applied to different types of built structures, of very different chronologies, of different nature: domestic architecture, but also monumental, erected with natural and traditional materials, or materials of complex anthropic elaboration.

A unique occasion to know different disciplines and expertise that share a powerful potential in architecture as a study object in archaeology; either from approaches with an older tradition within archaeology (such as macroscopic observations or those of an ethnographic or ethnoarchaeological type), as from physicochemical analysis techniques developed in recent decades, or new technologies.

Check here the PROGRAM IN ENGLISH