Ciència oberta: Mètriques de revistes, mètriques d’articles i perfils

Image by Kim Holberg, from Pixabay (CC BY).
Dijous 17 de juny, conferència sobre ciència oberta a l’ICAC
L’aposta per l’anomenada Ciència Oberta exigeix una revisió completa dels mecanismes d’avaluació de l’activitat científica i, molt especialment, l’impacte real de dita activitat.

Cal deixar de banda les mètriques inadequades, esbiaixades o incompletes, al mateix temps que s’expliquen els seus defectes i limitacions, per tal d’afavorir l’adopció d’un escenari més precís, ric i divers.

Aquest dijous, 17 de juny, l’ICAC tindrà el luxe de comptar amb la presència de l’especialista en bibliometria Isidro F. Aguillo, responsable del Laboratorio de Cibermetria (Grupo Scimago) del Instituto de Bienes y Políticas Públicas (IPP – CSIC).

Aguillo impartirà una conferència al personal de l’ICAC, sota el títol “Ciencia abierta: Métricas de revistas, métricas de artículos y perfiles”, en el marc d’actuacions de l’ICAC, com a centre CERCA, en la implementació de l’estratègia HRS4R.

La conferència es proposa, de forma pràctica, proposar l’ús de noves fonts i indicadors que reflecteixin més i millor l’impacte de la recerca. És una activitat coordinada per la nostra responsable del Centre de Documentació i Biblioteca, Lydia Gil.

Podeu seguir la conferència en obert, en aquest enllaç (Teams)

 

 

COMPARTEIX: