Els primers sondejos a Bac de Puigpedrós (Engorgs) donen indicis d’una fase preromana al jaciment

Sondejos de diagnòstic al jaciment de Bac de Puigpedrós, Engorgs (Meranges), 2020. Foto: ICAC

La nova campanya arqueològica de l’equip GIAP als Pirineus ha començat a fer sondejos en nous jaciments arqueològics registrats a la capçalera del riu Duran i la serra de Puigpedrós-Malniu, al terme municipal de Meranges (Cerdanya).

Volen així ampliar el nombre de jaciments coneguts i datats i poder disposar de més dades sobre la història de l’ocupació humana altimontana a la Cerdanya.

Els treballs es duran a duran a terme del 22 al 31 de juliol, sota la direcció de Josep Maria Palet, director de l’ICAC, Lídia Colominas i Abel Gallego. Formen part de l’equip, també, Arnau Carbonell, Paloma Aliende i Valentina Pescini; els estudiants Jesús Martínez i Mariona Montes; i el voluntari François Ricou.

Els resultats dels primers sondejos a Bac de Puigpedrós (Engorgs) han donat indicis d’una fase preromana al jaciment.

En el marc del projecte quadriennal actiu «Arqueologia dels paisatges culturals de muntanya a les capçaleres del Ter i del Segre (Ripollès-Cerdanya)», l’estiu de 2019 l’equip va fer sis cates de diagnòstic en dos jaciments: Duran I i Coll de Molleres I. Els treballs van donar resultats molt interessants, que permeten mostrar com aquesta ocupació de l’alta muntanya a la zona de Meranges s’iniciaria en època neolítica i s’estendria fins època moderna.

Romans al Pirineu, a 2.500 m? Els treballs d’excavació a Meranges ens donen nous indicis

Tenint en compte aquests resultats, la campanya de 2020 busca obtenir més dades sobre l’ocupació humana de la Cerdanya, mitjançant sondejos i cates de diagnosi en nous jaciments. És important ampliar el corpus d’informació disponible i aportar noves dades per a l’estudi d’un aspecte tant important com és conèixer l’origen de la gran transhumància en aquest sector del Pirineu i la implantació territorial de Iulia Libica (Llívia) en relació al control i explotació dels espais altimontans.

 

L’apertura de nous sondejos ha de permetre perfilar i concretar millor l’abast i la cronologia de les àrees estudiades anteriorment, amb la finalitat de poder orientar en quins punts s’hauran de centrar les excavacions en properes campanyes. Hi ha diversos jaciments “candidats”, com Duran II i Coll de Mulleres II. Són jaciments situats molt a prop dels que es van excavar en la campanya de 2019 i que servirien per a entendre millor la dinàmica d’ocupació de l’àrea on s’ubiquen cadascun. Però també s’han començat a fer algunes cates de diagnosi en altres jaciments, com el d’Engorgs, que permetrien tenir resultats preliminars d’una àrea nova de Meranges.  

 

 

Sobre el projecte i els resultats 2019-2018:

«Arqueologia dels paisatges culturals de muntanya a les capçaleres del Ter i del Segre (Ripollès-Cerdanya)». Projecte quadriennal de la Generalitat de Catalunya (codi CLT009/18/00101).

 

 

COMPARTEIX: