Renovació del Consell editorial de l’ICAC

La direcció de l’ICAC ha fet una aposta clara per la qualitat i el rigor de les publicacions de l’Institut.

El mes de maig de 2019, ha entrat en vigor la nova composició del Consell editorial de l’ICAC, un organisme extern format per vuit especialistes de reconegut prestigi i trajectòria internacionals:

 

Juan Manuel Abascal
Universitat d’Alacant (Espanya)

Susan E. Alcock
Universitat de Michigan – Ann Arbor (EEUU)

Achim Arbeiter
Universitat de Göttingen Georg-August (Alemanya)

Dario Bernal
Universitat de Cadis (Espanya)

Yannis Maniatis
Centre Nacional de Recerca Científica “Demokritos” (Grècia)

Luisa Migliorati
Universitat de Roma “La Sapienza” (Itàlia)

Rosa Plana-Mallart
Universitat Paul-Valéry Montpellier 3 (França)

Lucrezia Ungaro 
Sovrintendenza Capitolina, Direcció de Museus de Roma (Itàlia)

 

A nivell intern s’ha renovat també la composició de la Comissió editorial, l’organisme intern que avalua les propostes de publicació, aporta assessorament científic a l’activitat editorial de l’Institut i coordina el procés de revisió per parells (peer review). La nova composició de la Comissió compta amb representants de les diferents àrees de recerca de l’Institut i amb el personal responsable del procés editorial intern.

La renovació, tant de la Comissió com del Consell editorial, ha tingut en compte el criteri de paritat de gènere i s’ha aconseguit que tots dos organismes siguin paritaris.

 

 

COMPARTEIX: