Relació provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de tècnic de comunicació i publicacions

L’ICAC publica la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria d’un lloc de treball de tècnic superior comunicació i publicacions.

Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses

La presentació d’esmenes s’acaba el dimarts 10 de juliol.

COMPARTEIX: