L’ICAC assoleix la paritat en els actes científics

L’ICAC ha arribat a la paritat entre homes i dones en els esdeveniments científics que organitza i coorganitza. Aquesta és la conclusió de l’estudi que ha elaborat Lydia Gil, membre del Comitè d’igualtat de l’ICAC, amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, celebrat a l’lnstitut el 12 de febrer.

La recerca se centra en la presència de les dones als congressos de l’Institut, amb l’objectiu reflexionar sobre els resultats i saber si hi ha paritat entre els convidats i l’equip organitzador de les activitats científiques de l’ICAC. El període analitzat comprèn els anys 2013-2016, ambdós inclosos, en els quals l’ICAC ha organitzat o coorganitzat 41 congressos.

Presència de la dona als congressos coorganitzats per l’ICAC

L’any 2013 o 2014 s’observa un biaix força considerable, ja que tant per ponents com per membres de l’equip organitzador dels actes científics, de cada 10 persones, 8 són homes. No obstant això, hi ha hagut una evolució força positiva i actualment s’ha assolit la paritat, amb uns percentatges que oscil·len entre un 55% (homes) i un 45% (dones).

11febrer18_lgil2

11febrer18_lgil3

Presència de la dona als congressos de l’ICAC

Si ens centrem en congressos organitzats per l’ICAC la situació no canvia. De fet l’evolució encara és més favorable, ja que la proporció de ponents comença amb 9 homes per cada dona, i dos anys després ja és de 50%-50%.

Respecte dels membres organitzadors, el 2013 no hi va haver cap dona, però un any després la situació millora amb la participació d’un 60% de dones. Durant els anys 2015 i 2016, l’equip organitzador és totalment paritari, una bona notícia més fruit de la casualitat que d’una política d’igualtat institucional.

11febrer18_lgil4

11febrer18_lgil5

COMPARTEIX: