Propera lectura de tesi: el paisatge cultural de la Plana de València

Prospecció arqueomorfològica al terme de Benifaió (Ribera Alta). Foto: M. Jesús Ortega.

Maria Jesús Ortega llegeix a l’ICAC el proper 29 de setembre a les 11 hores la tesi doctoral “Análisis territorial de la llanura de Valencia. Estudio arqueomorfológico, ocupación del territorio y dinámicas del paisaje”. L’han codirigit Josep M. Palet (ICAC) i Héctor A. Orengo (University of Cambridge).

El tribunal el formaran Carmen Aranegui (Universitat de València), Helena Carvalho (Universidade doMinho) i Victorino Mayoral (Instituto de Arqueología de Mérida, CSIC).

Maria Jesús Ortega ha estat investigadora en formació a l’ICAC gràcies a un contracte temporal de l’Institut i actualment és investigadora predoctoral adscrita. Ha dut a terme la tesi en el marc del projecte de recerca Estudi del paisatge cultural de l’Horta de València (Valentia Landscape Project VaLandPro), en què han estat involucrades, a més de l’ICAC, les universitats de Barcelona, València i Cambridge.

Síntesi de la tesi

L’objectiu principal del treball és caracteritzar els processos antròpics i naturals que han intervingut en la configuració del paisatge cultural del territori valencià, sobretot pel que fa a dinàmiques d’ocupació i organització territorial en època antiga.

Els treballs s’han articulat en tres línies bàsiques: històrico-arqueològica, arqueomorfològica i paleoambiental. L’aplicació d’una nova metodologia a l’estudi d’aquest paisatge històric ve justificada per la necessitat de revisió de les anàlisis realitzades fina la data, sobre tot pel que fa a  dinàmiques d’ocupació i organització territorial en època antiga. En aquest sentit concretament la recerca s’ha centrat en la comprovació de l’existència de centuriacions vinculades a les grans ciutats romanes del territori: Sagunt, València i Xàtiva.

COMPARTEIX: