Serena Vinci (ICAC), investigadora postdoctoral a Bordeus

Serena Vinci.

Serena Vinci, investigadora adscrita a l’ICAC, ha obtingut la beca IdEx Bordeaux Post-Doctoral Fellowship Program. Es tracta d’una beca de 2 anys que durà a terme a l’Institut Ausonius-Université Bordeaux Montaigne, pel projecte “L’economia dels processos de construcció des de la pedrera al monument. Mestrances i tecnologia edilícia a la Província Hispània Citerior (segle I aC/ segle I dC)”.

Aquest projecte enllaça amb les seves línies d’investigació, l’arquitectura i la construcció en època romana i la gestió de les grans obres edilícies d’època imperial sobretot a Hispània. De fet ja la seva tes tesi doctoral, defensada a l’ICAC el 2014, ja versava sobre els processos i tècniques edilícies del fòrum provincial de Tàrraco, analitzat per primera vegada des de les dinàmiques de la construcció.

Actualment Serena Vinci investiga les marques de pedreres procedents de la pedrera del Mèdol com a part d’un estudi sobre les organització de l’obra i les mestrances de la Tàrraco en època imperial. És una recerca finançada pel Servei Acadèmic Alemany (DAAD) i hi també hi treballen dos investigadors de l’ICAC, Diana Gorostidi i Jordi López.

D’altra banda, és membre de l’equip de recerca de l’ICAC Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA) i participa en diversos projectes de l’ICAC.

Vinci va cursar el Màster en Arqueologia Clàssica (URV-UAB-ICAC) el 2009 i va redactar la tesi doctoral a l’ICAC gràcies a una beca contracte de la Generalitat de Catalunya (FI). El 2012 va fer una estada com a investigadora visitant a l’École Normale Supérieure de París.

COMPARTEIX: