L’ICAC busca director per a la Unitat d’Estudis Arqueomètrics

L’ICAC obre convocatòria per contractar director per a la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de l’Institut. Es tracta d’una contractació laboral temporal d’un investigador júnior (R3). La UEA porta a terme projectes i estudis en els quals aplica tècniques analítiques als materials arqueològics inorgànics (amb un accent especial en els materials lapidis, ornamentals o de construcció).

Termini: Del 23/12/2016 al 16/1/2017

Resolució

Bases

Publicació al DOGC (22/12/2016)

A continuació hi trobareu els impresos de sol·licitud i acceptació.

Sol·licitud

Acceptació

La convocatòria s’ha publicat a la plataforma Euraxess.

COMPARTEIX: