Resoltes les beques 2015 d’iniciació a la recerca (BIR)

Amb data de 26 de novembre del 2015 el director de l’lnstitut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) ha resolt la concessió de les beques d’iniciació a la recerca (BIR) en el camp de l’Arqueologia Clàssica de l’ICAC per a l’any 2015.

Resolució

COMPARTEIX: