El director de l’ICAC, membre de la Comissió d’Apel·lacions d’AQU Catalunya

Reunió de constitució de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya.

El 2 de desembre del 2015 es va constituir la Comissió d’Apel·lacions d’AQU Catalunya. Després de l’aprovació de la Llei 15/2015, de 21 de juliol de 2015, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, és la comissió encarregada de resoldre els recursos d’alçada interposats contra els acords dels òrgans d’avaluació, certificació i acreditació.

Joan Gómez Pallarès, catedràtic de Filologia Llatina del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB i director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (vocal) va ser nomenat vocal de la Comissió d’Apel·lacions.

Més informació a la web de l’Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de Catalunya.

COMPARTEIX: