Un investigador de l’ICAC en un simposi sobre Renaixement

 

 

 

L’investigador en formació de l’ICAC Manuel Parada López de Corselas ha participat al simposi internacional La planta circular en la arquitectura civil del Renacimiento. De la Casa de Mantegna al Palacio de Carlos V amb la conferència “La serliana del Palacio de Carlos V en Granada: arquitectura del poder entre España e Italia”.

 

La trobada va tenir lloc a Granada del 9 a l’11 d’octubre del 2014, organitzat per l’Escuela de la Alhambra.

D’altra banda, Manuel Parada acaba de publicar com a coordinador, juntament amb el Prof. Sandro De Maria, el llibre El Imperio y las Hispanias de Trajano a Carlos V. Clasicismo y poder en el arte español / L’Impero e le Hispaniae. Classicismo e potere nell’arte spagnola (Bononia University Press, 2014).

 

Aquest volum aplega les contribucions al congrés celebrat el 2013 al Real Colegio de España en Bolonia i la Università di Bologna.

 

Notícia relacionada

Manuel Parada defensa una tesi en Arqueologia i Història de l’art

COMPARTEIX: