Lectura de tesi sobre la Cessetània durant el primer mil·lenni aC

 

 

 

 

Joan Canela, investigador en formació de l’ICAC, llegeix la seva tesi el dilluns 24 de novembre del 2014 a les 11 hores.

 

El treball es titula “Evolució del poblament i el paisatge a la Cessetània occidental durant el 1r mil·lenni aC” i l’ha dirigit M. Carme Belarte, professora ICREA de l’ICAC, i José Ignacio Fiz (URV-ICAC).

 

El tribunal el formen:

– Presidenta: Rosa Plana Mallart (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

– Secretari: Jaume Noguera Guillén (Universitat de Barcelona)

– Vocal titular: Ignacio Grau Mira (Universitat d’Alacant)

 

 
Síntesi de la tesi

El treball se centra en l’evolució del poblament i el paisatge protohistòric en la Cessetània occidental (comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Tarragonès). En el bronze final (1150-650 aC) s’observa una generalització de l’hàbitat a l’aire lliure en cabanes. Són assentaments molt reduïts ocupats per petits nuclis familiars. La freqüentació de coves encara és important.

En el primer ferro (650-550 aC) té lloc un gran canvi, amb l’aparició dels primers assentaments protourbans que disposen d’estructures complexes (muralles) i edificacions de planta ortogonal, amb l’emergència de les comunitats locals. Aquesta evolució sembla haver-se produït en l’àrea litoral; en els sectors més interiors podrien haver tingut un desenvolupament més tardà.

Durant el període ibèric, concretament en l’ibèric ple (450-200 aC) es constata la jerarquització definitiva del poblament protohistòric en diferents ordres, un dels elements que indicaria l’aparició del protoestat. Els nuclis més importants serien els assentaments de primer i segon ordre,  grans centres urbans assumiren un rol de capitalitat amb certes funcions administratives.

L’assentament protohistòric de Tarragona hauria exercit de nucli de primer ordre i com a capital de la Cessetània. Per sota hi hauria els nuclis de tercer ordre, assentaments urbans de dimensions menors, i els nuclis de quart ordre de naturalesa rural.

En l’ibèric final es produirà el progressiu desmantellament del model de poblament ibèric, que serà definitiu a l’entorn del 100 aC amb la construcció d’una ciutat ortogonal de tradició itàlica (Tàrraco).

 

 

 

Entrevistes a Joan Canela

Entrevista radiofònica a Toquem pedra, Tarragona Ràdio (5/3/2014)

Entrevista a El Vallenc: “És difícil localitzar un campament de dues setmanes” (20/12/2013)

 

 

COMPARTEIX: