Tercer col·loqui sobre la concepció de l’espai a Grècia

 

 

 

El III Col·loqui internacional sobre la concepció de l’espai a Grècia, “Cel i Terra: anomenar l’espai a Grècia”, va lloc els dies 29 i 30 de novembre de 2010. El coorganitzaven l’ICAC i la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (filial de l’IEC) amb l’objectiu d’explorar les complexes relacions entre els mots que serveixen per designar l’espai a la Grècia antiga i les realitats físiques i mentals a què corresponen, tant en el nivell de les representacion simbòliques (mite, ritual, filosofia, literatura, art) com en el nivell de les estratègies d’articulació de l’espai (urbanisme, organització del paisatge). Va ser la tercera i última trobada sobre la concepció de l’espai a Grècia.

 

 

En el marc d’aquest col·loqui es van presentar els resultats del I Col·loqui internacional sobre la concepció de l’espai a Grècia, que tingué lloc els dies 3 i 4 de novembre de 2008. El llibre es titula Topos-Chôra. L’espai a Grècia I: perpectives interdisciplinàries, i és un homenatge als estudiosos J.-P. Vernant i P. Vidal-Naquet. Editat per Jesús Carruesco, conté aportacions de J. Pòrtulas, R. di Donato, C. Miralles, F. Berardi, L. Marrucci, M. Clavo, D. Mertens, A. Domínguez Monedero, M. Mari, D. Gorostidi Pi i R. Miralles

 

La presentació va ser a càrrec del Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí, secretari general de la Universitat Rovira i Virgili i professor de Filologia grega d’aquesta universitat, el dimarts 30 de novembre a les 19 hores a la Sala d’Actes de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

 

 

 

El Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí (esquerra) amb l’editor del llibre, Jesús Carruesco. A la imatge de la dreta, acompanyats a la taula de la Dra. Montserrat Jufresa (esquerra), presidenta de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, i la Dra. Isabel Rodà, directora de l’ICAC, durant l’acte de presentació.

 

 

 

 

Més informació del col·loqui

 

El 2008 es va iniciar des de l’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica el projecte “L’espai tal com el veien i el pensaven els grecs”. L’objectiu del grup és aplegar historiadors, arqueòlegs, arquitectes, filòsofs i filòlegs especialistes en el món grec antic per tal de debatre i analitzar els modes en què els grecs percebien i construïen l’espai com a categoria cultural articulada (i alhora articuladora) en múltiples i interrelacionats nivells de realitat: el cosmos, el territori, la ciutat, el discurs i la imatge estructurats en tópoi, el mite i el ritual.

 

Es tracta, mantenint l’especificitat de cadascun d’aquests nivells i de les disciplines que els estudien, d’abordar des dels pressupòsits de l’antropologia cultural l’espai com a estructura subjacent i transversal i de definir-ne els trets característics en la cultura grega, així com les seves transformacions en l’arc cronològic del seu desenvolupament.

 

En aquest tercer col·loqui es vol fer una reflexió sobre els resultats obtinguts i posar-los en comú amb d’altres grups europeus que estan investigant amb mètodes diversos la conceptualització de l’espai a Grècia. Per això s’ha optat per un col·loqui d’enfocament metodològic, però alhora delimitat en un tema que és bàsic per tothom que s’ocupa de l’espai: la correspondència entre les paraules que descrivien l’espai a Grècia en les fonts escrites i la realitat física i mental que designen els objectes.

 

 

COMPARTEIX: