Propera tesi d’un investigador en formació de l’ICAC

 

 

 

Tesi OlmosLa tesi de l’investigador en formació de l’ICAC Pau Olmos es titula Estudi dels patrons mètrics arquitectònics i urbanístics del món ibèric (segles V-II aC). Està dirigida per M. Carme Belarte Franco (ICREA-ICAC) i s’emmarca dintre del programa de recerca de Formació i desenvolupament de les societats complexes a la protohistòria catalana, dirigida per M. Carme Belarte i Joan Sanmartí.

 

El treball tesi versa sobre la identificació dels sistemes de mesures linears emprats per les diverses comunitats ibèriques de Catalunya i el País Valencià, a partir de l’anàlisi de les principals restes arquitectòniques conservades, així com descobrir quin hauria estat el disseny i el plantejament d’aquestes construccions. És a dir, com els constructors protohistòrics dissenyen les seves construccions, quines eines tindrien i quins haurien estat els seus coneixements geomètrics i matemàtics previs.

 

 

Foto: vara que mesura exactament un metre, conservada als porxos de la ciutat d’Agde (França) perquè els comerciants poguessin comprovar mesures (Foto: Pau Olmos).

 

 

Es planteja, de la mateixa manera, des d’un vessant social, la transmissió de coneixements tècnics i metrològics entre diferents comunitats ibèriques. També es presta especial atenció als principals sistemes de mesura de la Mediterrània occidental (sobretot grecs foceus i fenicis), amb l’objectiu de contextualitzar els sistemes de mesura ibèrics dintre del seu context mediterrani. Igualment s’identifiquen els canvis i permanències que hauria provocat l’arribada dels contingents romans al nostre territori.

 

 

COMPARTEIX: