Presentació de la documentació fotogramètrica de la vil·la romana de la Llosa de Cambrils

 

 

La Llosa (Cambrils)La presentació de la campanya de documentació fotogramètrica de la vil·la romana de la Llosa (Cambrils, Baix Camp) és el 15 de juliol de 2010 a les 13 hores a la mateixa zona arqueològica. En la roda de premsa hi intervenen el Sr. Robert Benaiges, alcalde de Cambrils, i la Dra. Isabel Rodà, directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

 

Aquest projecte de documentació fotogramètrica s’insereix dins el conjunt d’actuacions proposades en el Pla Director de la vil·la romana de la Llosa, que alhora és fruit del conveni marc que signaren l’any 2007 l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i l’Ajuntament de Cambrils. Aquest conveni marc té com a objectiu la promoció d’accions conjuntes d’investigació, divulgació i promoció del jaciment cambrilenc en el camp de l’arqueologia clàssica.

 

L’objectiu més important del projecte que es presenta és documentar a través de la fotogrametria digital els alçats de les estructures que formen part de l’edifici principal de la vil·la romana de la Llosa. La realització d’un estudi fotogramètric dels vestigis arquitectònics existents permetrà generar documentació gràfica precisa i molt exacta del jaciment. L’estudi serà un eficaç instrument per estudiar l’evolució arquitectònica de la vil·la al llarg de quasi vuit segles de vida. A més a més, aquesta base fotogramètrica també permetrà elaborar futures reconstruccions digitals en 3D molt detallades.

 

Aquesta intervenció ha de ser entesa com una actuació prèvia als treballs de consolidació i restauració que proposa el Pla Director de la vil·la romana de la Llosa. Abans que qualsevol actuació museogràfica es materialitzi és imprescindible documentar totes les restes arqueològiques presents sobre el terreny per així disposar de documentació gràfica de qualitat.

 

Més informació del jaciment aquí.

 

COMPARTEIX: