L’investigador de l’ICAC Arnau Trullén, doctor ‘cum laude’

 

 

 

 

 

L’investigador en formació de l’ICAC Arnau Trullén Fernández va obtenir la qualificació cum laude amb la seva tesi doctoral tiulada és Tarraco urbs opulentissima: anàlisi de contextos ceràmics del segle I al III dC i dirigidaper Josep Anton Remolà Vallverdú (Universitat Rovira i Virgili).

 

El tribunal el van formar la prof. Isabel Rodà (Institut Català d’Arqueologia Clàssica), el prof. Joaquin Ruiz de Arbulo (Universitat Rovira i Virgili-Institut Català d’Arqueologia Clàssica), prof. Simon J. Keay (University of Southampton), Dr. Xavier Aquilué (Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries) i el prof. Josep M. Nolla (Universitat de Girona).

 

 

Síntesi de la tesi

 

Aquest treball planteja un estudi de materials ceràmics del segle I a III dC a la ciutat romana de Tàrraco. En primer lloc, s’ha realitzat una recerca bibliogràfica i documental de totes les intervencions arqueològiques de la ciutat de Tarragona en les que era possible localitzar conjunts tancats de dipòsits de material ceràmic del període objecte d’estudi, seleccionant aquells que per les seves característiques (procés de formació, volum de material, etc) permetien aprofundir en l’anàlisi de la ceràmica present a la ciutat de Tàrraco en època altimperial. Paral·lelament, s’ha dut a terme un recull bibliogràfic dels estudis de material ceràmic publicats i que fan referència a la ciutat de Tàrraco, tant per al període històric estudiat com per als segles immediatament anteriors i posteriors.

 

 

 

 

COMPARTEIX: