L’experiència d’un alumne Erasmus de l’Institut a l’excavació de Los Bañales

 

 

Excavació dels carreus del mur de tancament de la plaça públicaAlessio Sergio, alumne Erasmus de l’ICAC

 

 

“El jaciment de Los Bañales encara pot donar molt de si”

Aquest estudiant d’Arqueologia de la Universitat de Lecce ha participat a la segona campanya d’excavacions del jaciment de la ciutat romana de Los Bañales (Uncastillo, Saragossa), sota la direcció científica del Dr. Javier Andreu (Fundación Uncastillo/UNED).

 

2-	Alessio Sergio treballant sobre el muro de terrassament de l’àrea sud del suposat fòrumEn què ha consistit la campanya d’excavacions d’aquest juliol?

Hem excavat una plaça, que encara no sabem si era la plaça del fòrum o una altra plaça, i una casa. Tinguem en compte que la ciutat està construïda sobre el turó del Monte de Pueyo, i tota ella està aterrassada, com passa amb tantes altres ciutats romanes. Bé, Los Bañales sabem que és ciutat romana, tot i que no sabem el nom llatí que tenia perquè no s’ha trobat cap inscripció honorífica.

Parla’ns de la plaça que heu excavat.

Hem trobat la planimetria d’aquesta plaça, i ara sabem amb certesa que era una plaça porticada. Segurament hi havia estàtues, perquè a part dels carreus hem trobat diversos pedestals, un dels quals allargats, que segurament aguantava una estàtua eqüestre.

 

I pel que fa a la casa, què heu descobert?

Està situada sota el turó. Per planimetria respon a una casa, però hi hem trobat moltíssima ceràmica, molt diversa i molt trencada. D’èpoques diferents i d’usos diferents: la típica sigil·lada espanyola, vores d’àmfora, ceràmica d’imitació… Sembla la continuació de la casa descoberta el 2009 a Los Bañales.

Detall mur de suport angle oest de la plaça públicaQuin tipus de casa devia ser, doncs?

Hi ha dues hipòtesis: si és una casa, ha de ser una casa aristocràtica, perquè a part de tota la ceràmica s’hi han trobat agulles per a fer pentinats a les dones, unes agulles que devien posar esclaves. L’altra hipòtesi és que es podria tractar d’un centre terrissaire.

 

Com valores l’oportunitat d’haver excavat a Los Bañales?

Molt bé. Per tot, començant per l’organització de l’excavació com a treball de camp (matins) del laboratori (tardes). També valoro molt positivament l’alberg, el menjar i els companys. Pel que fa al jaciment, m’ha impressionat l’extensió. És el més gran que havia vist mai, i fins i tot s’han fet servir grues per treure terra! Ja hem excavat molt, però és una part molt petita del total.

 

De fet aquesta és la segona campanya.

És un jaciment que Don Antonio Beltrán ja va excavar els anys 40, i efectivament no es va tornar a excavar fins al 2009. Encara pot donar molt de si, sobretot tenint en compte que en època romana tot el turó estava poblat.

 

Vista general de la casa Vista general de la plaça pública, en relleu el mur nord

 

Vegeu vídeo de l’excavació aquí.

Entrevista feta per Carme Badia i Puig

Juliol del 2010

COMPARTEIX: