‘Cum laude’ per a la tesi de Marta Flórez sobre la Laietània interior

 

 

 

 

La fins ara investigadora en formació de l’ICAC i ja doctora Marta Flórez i Santasusanna va obtenir la qualificació de cum laude amb la tesi doctoral que va llegir el 10 de gener de 2011 a l’Institut. El títol del treball és “Dinàmica dels assentaments i estructuració del territori a la Laietània interior. Estudi del Vallès Oriental de l’època ibèrica a l’alta edat mitjana”, i l’ha dirigit el Dr. Josep M. Palet Martínez (segon a l’esquerra). El tribunal el formen el professor Frédéric Trément (Universitat Blaise Pascal, de Clermont-Ferrand), el professor Joaquim Pera (Universitat Autònoma de Barcelona) i el professor Ignasi Grau (Universitat d’Alacant) (en aquest ordre a la foto, envoltant la Dra. Flórez).

 

La tesi doctoral presenta els resultats de cinc anys de recerca arqueològica a la comarca del Vallès Oriental, l’antiga Laietània interior. Ha tingut com a objectiu estudiar l’evolució del poblament rural antic d’aquesta comarca i caracteritzar la dinàmica d’ocupació del sòl, les formes d’hàbitat i l’estructuració territorial antiga que s’hi va desenvolupar, sempre partint d’un marc cronològic diacrònic, que ha comprès des d’època ibèrica fins a l’alta edat mitjana.

 

La recerca s’ha projectat des de la perspectiva teòrica i metodològica de l’arqueologia del paisatge i, per tant s’ha abordat de manera pluridisciplinar i diacrònica, amb la finalitat d’estudiar les variables del paisatge, tot creuant els resultats de les diferents disciplines: paleoecològiques, històriques i arqueològiques.

 

La perspectiva diacrònica ha tingut com a eix vertebrador l’antiguitat clàssica, tot comprenent també el període protohistòric (segles VI-III aC) i l’alta edat mitjana (segles IX-X). El caràcter pluridisciplinar l’han ofert els estudis de poblament rural i ocupació del territori, els estudis sobre la xarxa viària i l’estructuració històrica del territori (arqueomorfologia: formes històriques del paisatge), així com els estudis regressius i documentals.

 

 

COMPARTEIX: