7a edició de seminaris internacionals d’arqueologia clàssica

 

 

7a edició de seminaris internacionals d’arqueologia clàssica

 

Segon seminari: “Arqueozoologia”

10, 11 i 12 de gener de 2011

Dirigit pel prof. Jacopo de Grossi de la Università di Lecce

Coordinadores científiques: Lídia Colominas (Universitat de Barcelona), Sílvia Valenzuela (Universitat de Lisboa i Universitat Autònoma de Barcelona) i Núria Padrós (ICAC).

 

 

Esquelet de cànid.

L’arqueozoologia és la ciència que s’ocupa de l’estudi de les poblacions animals que han tingut relació amb les comunitats humanes, des de la prehistòria al passat recent, amb l’objectiu d’aportar coneixement sobre la dinàmica social d’aquestes comunitats.

 

Com a arqueozoòleg de reconegut prestigi mundial, el professor De Grossi de la Università del Salento incidirà, en aquest seminari, en les diverses problemàtiques que presenta l’arqueozoologia d’època romana. Es tractaran temes econòmics, relacionats sobretot amb la producció animal i la gestió ramadera, l’explotació alimentària dels recursos animals i també es tractaran aquells aspectos més estrictament simbòlics relacionats amb temes extraeconòmics que els animals assumeixen en l’àmbit de l’esfera sacra i ritual.

 

El professor De Grossi incorporarà o confrontarà, també, les dades arqueozoològiques amb la informació aportada per les fonts textuals clàssiques. La combinació d’aquests elements serà molt valuosa per entendre els canvis en la contribució d’aquests animals en l’economia i la ritualitat d’època romana.

 

 

 

Trobareu aquí la invitació per assistir a la conferència inaugural, que tindrà lloc el dilluns 10 de gener de 2011 i que pronunciarà el professor Jacoppo de Grossi (Universitat de Salento). El títol és “L’utilizzazione degli animali nella documentazione archeozoologica in Italia dalla protostoria all’età classica”.

 

 

Cliqueu també a programa dels quatre seminaris i inscripció.

 

 

 

 

Tercer seminari: “Epigrafia llatina”

2, 3 i 4 de març de 2011

Dirigit per la prof. Angela Donati de la Università degli Studi di Bologna

Coordinadors científics: Isabel Rodà i Diana Gorostidi (ICAC)

 

 

Quart seminari: “Arquitectura cristiana”

18, 19 i 20 de maig de 2011

Diirigit pel prof. Achim Arbeiter de la Georg-August- Universität Göttingen

Coordinador científic: Jordi López

 

 

 

 

COMPARTEIX: