Construcció experimental d’un forn protohistòric, amb la volta construïda amb fang barrejat amb palla i sobre una base de fang, en espai exterior. Foto: projecte TRANSCOMB (ICAC).

La Ciutadella de Calafell és l’escenari dels treballs d’arqueologia experimental d’un projecte de l’ICAC sobre estructures de combustió de l’edat del ferro a la Mediterrània

14 juny 2021
Difusió
Del 14 al 18 de juny, l’equip del projecte TransComb posarà en funcionament a la Ciutadella de Calafell un conjunt de set estructures de […]
Construcció experimental d’un forn protohistòric, amb la volta construïda amb fang barrejat amb palla i sobre una base de fang, en espai exterior. Foto: projecte TRANSCOMB (ICAC).