ICAC informacio coronavirus

L’ICAC tanca al públic fins a nou avís

26 març 2020
Difusió
En compliment de la declaració de l’estat d’alarma del Govern d’Espanya (RD 463/2020, de 14 de març) i d’acord amb […]