Microscopi de llum polaritzada amb la càmera NIKON Eclipse 50iPOL acoblada per a la realització d'estudis de microfotografies.