Maletí i material per al mostreig i registre de mostres arqueològiques i de pedrera.