Los sarcófagos romanos de Andalucía

Obra emmarcada dins el projecte Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR), que comprèn la totalitat dels sarcòfags andalusos en pedra amb decoració en relleu, en un marc cronològic que va des del segle II dC fins al VI dC.