Les estructures socials protohistòriques a la Gàl·lia i a Ibèria

Homenatge a Aurora Martín i Enriqueta Pons. Actes de la VII Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell, 7 al 9 de març de 2013)