La seu episcopal d’Ègara. Arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al IX

La monografia, fruit de tres anys de treball, és d’importància cabdal perquè presenta i posa al dia, des del punt de vista arqueològic, un dels conjunts episcopals antics més ben conservats a la península Ibèrica, el conjunt episcopal d’Ègara, format per tres esglésies: la catedral (actual església de Santa Maria), l’església funerària (actual església de Sant Miquel) i l’església amb funcions parroquials (actual església de Sant Pere). Al voltant de les esglésies hi ha una extensa necròpolis amb prop de 900 enterraments que van des del segle IV a l’època moderna.

Ègara és un dels conjunts episcopals més importants de la Catalunya paleocristiana i aquest llibre és la primera publicació arqueològica seriosa des de les publicacions dels anys 50 de Josep de C. Serra-Ràfols, i suposa una revolució en la informació es tenia fins ara del conjunt. Entre altres novetats, proporciona la cronologia precisa d’elements dels quals només es disposava d’una lectura artística. És el cas de les pintures de Sant Miquel i Santa Maria, que són del segle VI, fet extraordinari i quasi sense paral•lels tant al nostre territori com a fora. Un altre exemple de nova datació és la piscina del primer baptisteri, datada del 450 i que ara es demostra que és una piscina anterior, del segle IV. Efectivament hi ha una piscina baptismal del segle V, però és la que es va trobar en les excavacions del 2001.

El llibre també destaca pel rigor en la periodització de les diferents fases episcopals (del segle IV al IX), gràcies a la llarga i dura feina d’estratigrafia duta a terme pels autors a partir de les últimes excavacions (anys 1995-1997 i 2001-2004).

Els treballs d’investigació arqueològica duts a terme a les esglésies de Sant Pere de Terrassa s’emmarquen dins les directrius del “Projecte de desenvolupament cultural i integració urbana del Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa” del Pla director de les Esglésies de Sant Pere, elaborat per l’Ajuntament de Terrassa amb la participació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Bisbat de Barcelona i la parròquia de Sant Pere, i amb el patrocini de Caixa Terrassa, el Ministeri de Foment i el Ministeri d’educació, política social i esports. L’any 2006 l’Ajuntament de Terrassa i l’ICAC firmen un conveni per l’elaboració i la publicació d’una monografia centrada en el moment episcopal, i aquest llibre n’és el resultat.