La maison funéraire de la nécropole haute à Oxyrhynchos ( el Minyiâ, Egypte ): du tombeau à la diaconie

La Missió Arqueològica d’Oxirinc es concentra en aquesta nova publicació en el sector 2B, excavat entre el 1993 i el 2003, que comprèn l’anomenada casa funerària, un bloc de construccions intricat, fruit de l’evolució de les estructures i de la seva adaptació a canvis d’usos i ampliacions.