La decoració arquitectònica de l’església de la fortalesa del nord-oest d’Oxyrhynchos (Pemdjé)

El llibre presenta els fragments de decoració arquitectònica procedents d’un espai basilical de la fortalesa bizantina en el suburbi nord-occidental de la ciutat d’Oxirinc (Egipte).

Les excavacions realitzades entre els anys 2008 i 2010 van permetre reconstruir i interpretar algunes de les característiques d’aquest edifici, que en la seva darrera fase d’utilització estaria dedicat a funcions litúrgiques al voltant del culte martirial i de l’enterrament d’una comunitat monàstica.

Les excavacions i la lectura dels paraments de l’edifici permeten avançar una hipòtesi de la col·locació original dels fragments i aportar dades per a una diferenciació estilística dels diferents  grups de peces de l’edifici i dels corrents artístics egipcis a finals de l’època bizantina i inicis del califat Omeia.

Es tracta d’un conjunt arquitectònic que, pel es dedueix de les excavacions, ja havia estat explorat parcialment a principis del segle XX i que possiblement va contribuir a engruixir les col·leccions del Museu d’Alexandria amb fragments de decoració similars als presentats, cosa que confereix a la troballa un valor suplementari com a font de documentació per a objectes d’origen incert.

Índex