La Catedral de Tarragona: In sede, 10 anys del pla director de restauració

El llibre dóna a conèixer tant als ciutadans de Tarragona com al públic en general i a la comunitat científica i els tècnics en rehabilitació i restauració de Patrimoni els resultats, procediments i metodologia dels treballs duts a terme a la Catedral de Tarragona entre els anys 1996 i 2006.

A partir del Pla Director de la Catedral de Tarragona es va dur a terme una intensa i fructífera sèrie d’intervencions en aquest monument, exemplars metodològicament i per l’execució dels treballs.