De les comunitats locals als espais arcaics: la formació de les societats complexes a la costa del Mediterrani occidental

Homenatge a Miquel Cura. Actes de la III Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell 25 al 27 de novembre de 2004)

La III Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell, organitzada conjuntament per la Universitat de Barcelona, l’Ajuntament de Calafell i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, ret aquest cop homenatge a Miquel Cura, eminent arquèoleg especialitzat en el món prehistòric i ibèric, amb un recull d’articles del període ibèric a la Mediterrània occidental.