Ager Tarraconensis 2. El poblament

Aquest volum recull els treballs sobre el poblament, basats en prospeccions extensives de tota l’àrea d’estudi, en prospeccions intensives de tres transsectes, i en l’estudi dels materials de les col·leccions públiques i privades. Aquests treballs, amb l’estudi dels materials recollits en les prospeccions, s’han sistematitzat en una base de dades i han estat objecte d’un important tractament de conjunt. En alguns jaciments s’han fet prospeccions geofísisques i en alguns fins i tot alguna excavació. La base de dades on s’ha recollit tota la documentació, amb l’aplicació d’un SIG, ha permès arribar a conclusions sobre aspectes com la relació dels establiments amb la geologia i la fertilitat dels sòls, la visibilitat, l’evolució cronològica del poblament i la classificació dels jaciments. També s’han estudiat els indicis que permeten reconstruir el sistema econòmic dels establiments de l’ager Tarraconensis, entre els quals destaquen les terrisseries. Com a exemples representatius i especialment treballats, es dedica un capítol a la terrisseria del Mas d’en Corts, un altre al de la Canaleta i un altre a les produccions d’antefixes.

Sumari

1. Metodologia de l’estudi del poblament

2. Les prospeccions extensives

3. Les prospeccions intensives

4. Les col·leccions

5. Estudi dels materials

6. Treballs de camp en jaciments

7. La distribució territorial dels assentaments

8. Els recursos econòmics

Per a més informació, llegiu l’entrevista als directors científics de l’obra: “El territori de Tàrraco té una densitat de vil·les per sobre de la mitjana de l’Imperi”