Responsable de publicacions
Carme Badia i Puig
Telèfon: 977 24 91 33 (extensió 230)
Adreça electrònica: cbadia@icac.cat

Venda, subscripció, intercanvis i distribució
Lydia Gil
Telèfon: 977 24 91 33 (extensió 221)
Adreça electrònica: lgil@icac.cat