El febrer del 2012 es va crear el Comitè Editorial de l’ICAC amb l’objectiu de seguir vetllant per la qualitat, el rigor científic i el prestigi de les publicacions de l’ICAC.

Normativa de procediment del Comitè editorial (català)

Normativa de procedimiento del Comité editorial (castellano)

Editorial Committee Procedure Guidelines (English)

 

Formen el Comitè els següents especialistes en l’àmbit de la protohistòria i de l’arqueologia clàssica:

Juan Manuel Abascal
Universitat d’Alacant

José María Álvarez Martínez
Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida

Carmen Aranegui
Universitat de València

Achim Arbeiter
Georg-August-Universität Göttingen, Alemanya

Jean-Charles Balty
Université Paris-Sorbonne (Paris 4), França

Francesco D’Andria
Università del Salento, Itàlia

Ella Hermon
Université Laval, Quebec, Canadà

Rosa Plana-Mallart
Université Paul-Valéry Montpellier 3, França

Lucrezia Ungaro
Sovraintendenza Capitolina, Direzione Musei, Itàlia

Susan Walker
Ashmolean Museum, Oxford, Regne Unit