Accés obert

El moviment de l’accés obert sorgeix arran de la Iniciativa de Budapest per a l’Accés Obert (2002) i la Declaració de Berlín sobre l’Accés Obert al Coneixement en Ciències i Humanitats (2003). La seva finalitat és oferir un accés permanent, gratuït i sense restriccions als continguts científics, amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat, la visibilitat i l’impacte de la recerca.

acc_obert

L’accés obert permet a l’ICAC:

  • Incrementar la visibilitat nacional i internacional.
  • Augmentar l’impacte del personal investigador.
  • Evidenciar l’excel·lència en la qualitat de recerca.
  • Vetllar pel compliment de la legislació vigent, a escala espanyola i europea, garantint que els resultats de la recerca finançada amb recursos públics siguin de domini públic.

Política d’accés obert de l’ICAC (9 de juliol del 2015)

Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)

Des del de juny del 2018 la producció científica de l’ICAC forma part del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC). Aquest Portal té com a objectiu visualitzar i difondre des d’una única plataforma tota la recerca que es porta a terme a Catalunya, facilitant-ne l’accés obert (més informació).

PRC_logo

Recercat

La recerca feta des de l’ICAC està disponible des del 2014 al Recercat (Dipòsit de la Recerca de Catalunya).

recercat

Recercat és un repositori cooperatiu en què s’hi pot consultar la literatura de recerca de les universitats i centres d’investigació de Catalunya. S’hi apleguen articles, treballs d’investigació i de fi de màster, treballs i projectes fi de carrera, ponències de congressos, informes, documents de treball, etc.

ICAC a Recercat (2017)
ICAC a Recercat (2014-2016)