Simulació de les xarxes de transport a la península Ibèrica amb SIG

Accessibilitat a la Península Ibèrica a època romana
Investigador/s principal/s: Cèsar Carreras (ICAC-UOC), Pau de Soto (ICAC).
Dates: 01/01/2008 - 31/12/2009

Aquest projecte pretén estudiar els diversos períodes històrics i les seves xarxes de transport mitjançant la simulació de la mobilitat en diversos períodes històrics a la península Ibèrica a partir d’aplicacions SIG conegudes com a “anàlisi de xarxes” (network analyses).

Se simulen també els costos de mobilitat i el temps invertit a partir de la infraestructura existent en cada període des d’època romana fi ns al segle XIX. Aquest projecte compta amb un ajut del CEHOPU (Centre d’Estudis Històrics d’Obres Públiques) del Ministerio de Fomento.

El projecte es va tancar el 15 de juny del 2009 amb el lliurament d’una memòria amb el títol “Historia de la movilidad en España: la red de transportes en SIG”

COMPARTEIX: