Relacions camp-ciutat a l’antiguitat. El cas de l’ager dertosanus

Investigador/s principal/s: José Ignacio Fiz (URV-ICAC), Antoni Cartes (Museu de les Terres de l'Ebre)
Investigador/s participant/s: Ricardo Mar (URV), Eva Subías (URV), Joaquin Ruiz de Arbulo (URV-ICAC)
Dates: 01/01/2013 - 31/01/2013

L’estudi del territori en època antiga de l’actual ciutat de Tortosa. El marc cronològic es centraria en el període comprès entre els segles III-II aC i fins a finals del segle II dC.
Aquesta recerca és la continuació del treball de final de màster “De la Ilercavonia a l’ager dertosensis: evolució de l’ocupació del territori ” presentat al juliol del 2009 i dirigit pels doctors José Ignacio Fiz i Ricardo Mar. En aquest treball es presentava un estat de la qüestió de la recerca dels primers segles de romanització a les terres del tram final de l’Ebre.
També cal dir, que entre els anys 2010 i 2012, s’han dut a terme 4 campanyes de prospecció en aquesta zona en el marc del projecte “Relacions camp ciutat a l’antiguitat. El cas de l’ager dertosensis” dirigit pel Dr. José Ignacio Fiz i per l’arqueòleg Antoni Cartes Reverté. Aquest projecte s’ha dut a terme mitjançant un conveni de col·laboració i transferència de coneixements entre la Universitat Rovira i Virgili i el Museu de les Terres de l’Ebre.

COMPARTEIX: