Planimetria arqueològica de Tarraco. Fase I

Investigador/s principal/s: Josep Maria Macias
Investigador/s participant/s: Josep Guitart (UAB-ICAC), Ignasi Fiz (URV-ICAC), Lluís Piñol (Museu d'Història de Tarragona), Josep A. Remolà (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona) i Maria Teresa Miró (Serveis Territorials a Tarragona- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya)
Dates: 01/01/2004 - 01/11/2007

Aquest projecte, impulsat per l’ICAC i el Museu d’Història de Tarragona i el Departament de Coneixement i Recerca  de la Generalitat de Catalunya i I’ICAC, es proposa la realització d’una planta arqueològica de la ciutat romana de Tàrraco, desglossada, en la mesura del possible, en diferents períodes cronològics.

La base documental del projecte és la bibliografia i historiografia existent (amb una quantitat aproximada de 2.000 referències topogràfiques) i les nombroses excavacions arqueològiques, encara inèdites, desenvolupades a la ciutat.

Aquest projecte tenia com a principal objectiu la creació d’una base de dades  gestionada per un SIG i una publicació de referència que inclogués les dades bibliogràfiques emprades en I’elaboració de la planimetria, així com una relació, mitjançant breus fitxes descriptives, de totes les dades arqueològiques inèdites en el moment de I’edició. La presentació d’aquesta publicació es va fer el 2007.

COMPARTEIX: