Pla director de La vil·la romana de la Llosa (Cambrils, ager Tarraconensis)

Vista aèria del futur Parc de La Llosa
Investigador/s principal/s: Josep M. Macias (ICAC), Jordi López (ICAC), Gerard Martí (Museu d’Història de Cambrils).
Investigador/s col·laborador/s: Montserrat Noguera (Codex - Arqueologia i Patrimoni).
Dates: 01/06/2008 - 30/06/2009

La vil·la romana de la Llosa és un jaciment de propietat municipal i gestionat pel Museu d’Història de Cambrils. Des de l’any 1991 ha estat objecte de nombroses campanyes d’excavacions arqueològiques i d’actuacions de difusió científica i museogràfi ca.

La vil·la ocupa una extensa àrea verda dins el nucli urbà de Cambrils i es preveu la creació del futur Parc Urbà de la Llosa, on han de confl uir interessos compatibles de museïtzació i difusió del patrimoni natural i del patrimoni arqueològic. El Museu d’Història de Cambrils ha encarregat a l’ICAC la redacció del Pla director de la vil·la romana de la Llosa. Es tracta d’un document que ha de proposar les actuacions a desenvolupar al jaciment en el moment en què es projecti el parc urbà. El document va més enllà de la planificació dels futurs treballs arqueològics, també efectua una programació de les línies de recerca a desenvolupar, així com una proposta de les nombroses activitats pedagògiques i de difusió que es poden concretar en aquesta vil.la romana de l’ager Tarraconensis. S’han presentat els resultats preliminars del projecte en la reunió de l’Associació de Museòlegs de Catalunya celebrada al museu del Montsià.

 

COMPARTEIX: