Marques i terrisseries d’àmfores a Catalunya (Barcino)

Forn del carrer Princesa de Barcelona
Investigador/s principal/s: Cèsar Carreras (ICAC-UOC), Josep Guitart (ICAC-UAB).
Investigador/s col·laborador/s: Piero Berni (ICAC), Josep Maria Palet (ICAC), Jordi Aguelo, Joan Casas (UAB), Josefa Huertas, Júlia Beltrán (MUHBA), Santiago Riera (UB), Oriol Olesti (URV), Verònica Martínez.
Dates: 01/01/2008 - 31/12/2009

Aquest projecte s’emmarca en el programa internacional «Corpus des Timbres amphoriques», patrocinat per la Unió Acadèmica Internacional i promogut a Catalunya per l’Institut d’Estudis Catalans. Donada la complexitat de la interpretació de les marques locals de Barcino i la importància de les seves terrisseries, juntament amb la publicació del catàleg de marques seguint els estàndards de publicació de l’esmentat Corpus, s’hi incorporaran diverses anàlisis complementàries per tal de contextualitzar les troballes, distingir les produccions locals de les importacions i afegir estudis transversals com poden ser la toponímia, l’arqueometria i el paleoambient.

 

COMPARTEIX: