Laboratori de documentació virtual sobre les ceràmiques tardoromanes de la Mediterrània

Página inicial del web www.lrcw.net
Investigador/s principal/s: Piero Berni (ICAC), Miguel A. Cau (ICREA-UB), Josep M. Macias (ICAC)
Investigador/s col·laborador/s: Alessandra Pecci (UB), Evanthia Tsantini (UB), Paul Reynolds (ICREA-UB)
Dates: 01/09/2009 - 31/12/2011

La creació dels Laboratoris de Documentació Virtual (LDV) pretén posar en marxa l’elaboració de continguts interactius fonamentats en la creació, gestió i difusió de bases de dades en canals en línia.

El propòsit d’aquest projecte és la creació d’una base de dades accessible i modificable des d’Internet i centrada en les ceràmiques tardoantigues de la Mediterrània, tant des del vessant estrictament ceramològic com des dels nous formats d’anàlisi arqueomètrica.

El projecte consisteix en la creació d’una eina informàtica idònia per a la gestió i consulta d’aquests continguts i on els diversos especialistes que hi treballen poden trobar un espai interactiu d’intercanvi i actualització de coneixements. Al mateix temps, l’objectiu és aconseguir un centre de referència sobre aquesta línea específica de la recerca, oberta a Internet i a disposició d’investigadors, estudiants universitaris, i professionals de l’arqueologia, els quals, per les seves activitats, necessiten de mecanismes ràpids i accessibles per a la consulta de documentació tipològica i arqueomètrica sobre ceràmiques tardanes.

Els Laboratoris Virtuals són una eina fonamental per inserir la nostra àrea de coneixement en les tecnologies de la societat de la informació i ens permet, entre altres coses, assolir els següents objectius:

  • Creació d’estàndards de referència, consulta i tipologia.
  • Trencar amb les variables clàssiques en què es fonamenta la relació científica (coincidència espai temps entre investigadors comuns) per assolir canals de comunicació a distància.
  • Fonamentar el treball en equip entre diversos investigadors mitjançant la comunicació sincrònica i asincrònica.
  • Afavorir la comunicació de continguts específics mitjançant les noves tecnologies. Crear un espai d’interacció social entre les diferents comunitats científiques.
  • Fonamentar el programari lliure i de codi obert per al disseny d’aquestes aplicacions d’entorn web.
  • Promoure el concepte informàtic de la xarxa plantejant el concepte de groupware o programari de grup, que es refereix als programes que integres les tasques col·laboratives.

 

COMPARTEIX: