La vil·la romana del Mas dels Frares (Constantí, Tarragona). Excavació i consolidació

Investigador/s principal/s: Jordi López Vilar
Investigador/s participant/s: Josep M. Puche, Joan Canela, Pau Olmos, Núria Otero i Francesc Rodríguez
Investigador/s col·laborador/s: Iñaki Matias
Dates: 01/01/2018 - 31/12/2018
Finançament: Universitat Rovira i Virgili

La intervenció a la vil·la romana del mas dels Frares es fa per consolidar un gran mur absidal pertanyent a les termes de l’edifici. Es tracta d’una estructura construïda en opus caementicium que constitueix el límit d’una gran natatio. S’excavarà l’interior de l’estança fins assolir el paviment, excavant una estratigrafia d’uns 2 m de potència i alliberant així l’estructura que serà restaurada per una empresa especialitzada.

COMPARTEIX: