La vil·la romana de la Gran Via – Can Ferrerons (Premià de Mar, Maresme)

Alineació d'àmfores Pascual 1 a la Plaça Dr. Ferran de Premià de Mar
Investigador/s principal/s: Marta Prevosti
Investigador/s participant/s: Ramon Coll (Ajuntament de Premià de Mar)
Dates: 01/01/2008 - 31/12/2021

La vil·la romana de la Gran Via – Can Ferrerons és una de les vil·les de més extensió i alhora d’arquitectura més original del Maresme. El seu interès d’estudi és indiscutible, especialment per a l’evolució en el baix Imperi i la tardoantiguitat.

L’edifici de planta octogonal excavat recentment respon sens dubte a una arquitectura de palau de camp baiximperial d’un ric personatge, potser de la ciutat de Barcino.

L’Ajuntament de Premià de Mar ha obert al públic l’edifici octagonal, amb el nom de “Museu Romà de Premià de Mar”. Amb l’ajut de l’ICAC, s’està fent l’estudi del conjunt del jaciment, per tal de conèixer-lo científicament i també per poder-lo museïtzar adequadament.

Museu Romà de Premià de Mar

COMPARTEIX: