La metal·lúrgia del plom a Catalunya durant el període ibèric final: treball i ús del plom entre els ibers del nord

Tesi doctoral
Doctorand: Núria Morell i Cortés
Director/s: Carme Belarte, Ignacio Montero (Centro de Humanidades del CSIC)
Dates: 01/05/2006 - 16/06/2009

Aquest treball reuneix per primer cop tota la informació existent sobre la metal·lúrgia del plom en època ibèrica a Catalunya, i es contextualitza tant en relació a les altres produccions metal·lúrgiques ibèriques com a les d’altres cultures contemporànies de la Mediterrània. S’hi analitza la metal·lúrgia del plom, els seus processos productius, usos, intercanvis comercials i el valor social d’aquest metall en època ibèrica. Com a resultat, s’evidencia l’escassetat de la presència del plom a Catalunya en relació a altres territoris al llarg del període ibèric antic, i un increment significatiu de l’ús d’aquest material dins el període ibèric ple avançat. Des del punt de vista metodològic, s’ha treballat tant a partir de dades publicades com de la consultat de peces en fons de museus, i s’han tingut en compte els resultats de diferents anàlisis arqueometal·lúrgiques. Així mateix, s’ha elaborat una base de dades pròpia amb el total de peces estudiades.

COMPARTEIX: