Investigacions arqueològiques al Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa

Investigador/s principal/s: M. Gemma Garcia (ICAC), Antonio Moro (Museu de Terrassa), Francesc Tuset (UB).
Dates: 01/09/2006 - 28/02/2009

El conveni signat entre l’Institut Municipal de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Terrassa i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica permetrà l’edició d’una monografi a sobre els resultats de les intervencions arqueològiques al Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa realitzades entre els anys 1995 i 2005.

Les excavacions arqueològiques han permès confirmar l’excepcionalitat del conjunt amb una ocupació que va des de l’època ibèrica fi ns als nostres dies. De totes aquestes restes cal destacar les relacionades amb el Conjunt Episcopal d’Ègara (segles IV-VIII), que han permès posar al descobert un important conjunt amb els seus elements clarament defi nits: catedral, església, baptisteri, edifi ci funerari, cementiri i zona residencial.

 

COMPARTEIX: