Formas de ocupación y evolución del poblamiento en la Litera durante el período íbero-romano

Investigador/s principal/s: M. Pilar Camañes
Investigador/s participant/s: Carme Belarte (ICREA-ICAC), Jordi Principal (MAC-Barcelona), Ignasi Garcés (UB), Luís Fatás (Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón), Núria Otero, Carles Padrós, Joan Canela i Alba Castellano
Investigador/s col·laborador/s: Aina Amat (UOC), Izaskun Ambrosio (UB) i Laia Castillo (UB)
Dates: 01/01/2016 - 31/10/2016
Finançament: Instituto de Estudios Altoaragoneses, Ayuda a la investigación

Aquest projecte és la continuïtat dels treballs iniciats durant l’any 2015 en el marc del projecte “Prospecciones geofísicas en la Litera y el Bajo Cinca: Nuevas aplicaciones para el conocimiento del territorio ilergete occidental: siglos IV a I a.C.”, subvencionat per l’Instituto de Estudios Altoaragoneses i que comptà amb la col•laboració de l’Ajuntament de Tamarit de Llitera.

Aquest nou projecte pretén avançar en l’estudi del món ibèric en aquesta àrea de la província d’Osca, de gran riquesa en jaciments i restes arqueològiques estudiades des d’antic, que té com a paradigmes La Vispesa (Tamarit de Llitera, La Llitera) i el Pilaret de Santa Quitèria (Fraga, Baix Cinca). El treball en diversos jaciments com són els Castellassos (Tamarit de Llitera, la Llitera), el poblat d’Olriols (San Esteban de Litera, La Llitera) i Sant Sebastià (Tamarit de Llitera, La Llitera) han de permetre progressar en el coneixement de la diacronia i morfologia de cada un d’ells i en el funcionament del territori en la seva globalitat, caracteritzat pel procés de canvi des del món ibèric fins la primera romanització durant la República romana.

COMPARTEIX: