Excavacions a la Catedral de Tarragona. Noves aportacions al recinte de culte del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris

Restitució infogràfica amb la Catedral medieval dins l'àrea de l'antic témenos de culte imperial (arxiu Digivisión)
Investigador/s principal/s: Josep M. Macias, Andreu Muñoz (Museu Bíblic Tarraconense), Imma Teixell (Ajuntament de Tarragona).
Dates: 01/01/2007 - 31/12/2013

El projecte neix de la relació institucional de l’ICAC amb l’Ajuntament de Tarragona i amb el Capítol de la Catedral de Tarragona, a partir del qual s’estudien els resultats arqueològics obtinguts en les excavacions arqueològiques derivades de les actuacions del Pla director de la Catedral de Tarragona des de l’any 1999, i sota el mecenatge de diferents institucions publiques. Aquest estudi elabora una anàlisi conjunta de totes aquestes actuacions que han afectat l’antic recinte de culte del Concilium Provinciae i l’antiga àrea episcopal de la Tarragona visigòtica. També estan incloses en el projecte les excavacions d’arqueologia urbana efectuades en aquest entorn. En els darrers anys han pres rellevància les actuacions desenvolupades a l’interior de la nau de la Catedral i durant els estius dels anys 2010 i 2011. Les actuacions desenvolupades en aquest espai tan significatiu de la història de la ciutat han donat peu a nombroses actuacions de transferència del coneixement en base a estratègies de difusió que pretenen difondre els trets bàsis de l’evolució històrica i religiosa de l’acròpolis tarraconense.

COMPARTEIX: