Excavació i estudi de les termes públiques romanes de Iesso

Vista aèria de l'excavació de les sales calentes de les termes, amb les restes dels seus paviments hipocaustes
Investigador/s principal/s: Josep Guitart (ICAC-UAB), Joaquim Pera (UAB), Esther Rodrigo.
Investigador/s participant/s: Josep Ros (Museu de Guissona Eduard Camps), Núria Padró , David Castellana, Núria Romaní.
Dates: 01/01/2004 - 31/12/2010

Aquest projecte es planteja, dins del programa d’estudi arqueològic de la ciutat romana de Iesso, portar a terme l’excavació, estudi i interpretació historicoarqueològica d’unes termes públiques d’aquesta ciutat romana, localitzades al Parc Arqueològic de Guissona. Les excavacions fetes fins ara permeten afirmar que estem davant d’un edifici de dimensions considerables, i que va ser construït amb molta solidesa i emprant molt acuradament tots els procediments que els romans havien anat desenvolupant per a aquest tipus d’edifici, tant les tècniques relacionades amb l’aigua (circulació, impermeabilització, desguàs, etc.), com les que permetien una correcta calefacció de les sales calentes (forns, paviments hipocausts, tubuli per escalfar les parets, etc.). Ja s’ha pogut constatar també que l’edifici va ser remodelat diverses vegades, almenys tres, en el curs dels segles I i II dC. La primera d’aquestes remodelacions va comportar també, segons sembla en l’estat actual de l’excavació, una ampliació de l’edifici, amb el previ aterrament de les construccions veïnes, les restes de les quals apareixen sota els paviments de les noves estances de les termes. Conseqüentment, la seva excavació és bastant complexa, ja que cal documentar detalladament l’estratigrafia formada en cadascuna d’aquestes fases constructives per poder interpretar-ne l’evolució amb tot el detall cronològic i tipològic possible.

COMPARTEIX: