Estudi arquitectònic del circ romà de Tarragona, sector Pretori

Vista general del sector d'excavació arqueològica
Investigador/s principal/s: Josep M. Macias, Pau de Solà-Morales (URV), Josep M. Toldrà (URV) i Josep M. Puche
Investigador/s participant/s: Serena Vinci (fins 2014)
Investigador/s col·laborador/s: Imma Teixell (Ajuntament de Tarragona-ICAC)
Dates: 01/01/2008 - 28/12/2016

A partir d’un conveni de col·laboració entre l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV (ETSA) i l’ICAC s’està impartint conjuntament l’assignatura Tècniques de representació del patrimoni arquitectònic, dins dels estudis d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili. És una experiència formativa en la qual, d’una manera combinada, intervenen arquitectes i arqueòlegs amb l’afany d’aprofundir en la documentació, la comprensió i el coneixement de les noves tecnologies digitals en l’anàlisi i recerca del patrimoni històric i arquitectònic.
Com a espai d’experimentació i estudi pràctic dels alumnes s’ha triat el circ romà de Tarragona, com l’indret en què els alumnes aprenen amb les noves eines de documentació i estudi: noves tècniques digitals de representació i catalogació, dibuix CAD i modelització 3D, escanejat tridimensional i prototipatge, tot amb l’objectiu de documentar i entendre l’edifici. Aquesta activitat va acompanyada de l’estudi històric i arqueològic del monument amb el desig de crear un dossier gràfic diacrònic i d’avançar en la col·laboració pluridisciplinària per tal d’arribar a un estudi monogràfic conjunt. L’experiència docent, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona (propietari del recinte), s’aprofita per a realització d’un estudi del monument a partir dels preceptes metodològics de les arqueologies de l’arquitectura i de la construcció.

COMPARTEIX: